Neohodnotené

AKCIA !!! BALÍČEK 10x 10ml, poppers

Skladom
Kód: 3365
60 €
Kategória: POPPERS ARÓMY
AKCIA !!! BALÍČEK 10x 10ml, poppers
Akcia

Obsah balíčka:

1x FF 10mlZloženie: izopropylnitrit (CAS 541-47-4), propán-2-ol (CAS 67-63-0)

1x JUNGLE JUICE BLACK 10ml - Zloženie: Pentyl Nitrite (CAS 463-04-7, CAS207-332-7)

1x META PENTYL 10mlZloženie: Pentylnitrit Zmes: Pentylnitrit (CAS 463-04-7), 1-pentanol (CAS 71-41-0)

1x BULLS EYE 10mlZloženie: Zmesové izoméry „amylnitrit“ (CAS 110-46-3), 1-butanol,3-metyl (CAS 123-51-3) Pentyl Nitrite (CAS 463-04-7)

1x JUIC'D GOLD LABEL 10mlZloženie: Zmesové izoméry „amylnitrit“ (CAS 110-46-3), 1-butanol,3-metyl (CAS 123-51-3)

1x DOMINATOR 10mlZloženie: IsoAmyl Nitrite (CAS 110-46-3), Isopentanol (CAS 123-54-3)

1x BERLIN XXX 10ml - Zloženie: Isopropyl Nitrite (CAS  541-42-4,  CAS 67-63-0)

1x RISE UP 10mlZloženie: zmiešané izoméry "amylnitrit" (CAS 110-46-3), 1-butanol, 3-metyl (CAS 123-51-3)

1x ROCHEFORT 10mlZloženie: Pentyl Nitrite (CAS 463-04-7, EC 207-332-7)

1x Amsterdam Special 10mlZloženie: Amylnitrit“ (CAS 110-46-3), 1-butanol-3-metyl (CAS 123-51-3)

 

Upozornenie!

Tento produkt je špeciálne navrhnutý a vyrobený na čistenie a úpravu erotického koženého oblečenia a kožených erotických hračiek a príslušenstva. Čistiace prostriedky na kožu sa nevyrábajú a ani sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.  NEPODPORUJEME ZNEUŽITIE TEJTO TEKUTINY AKO VÔŇU POPPERS A TIEŽ ZNEUŽITIE AKO AFRODIZIAKUM ALEBO SEXUÁLNU DROGU.  POZOR ! EXTRÉMNE HORĽAVÉ – NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA - UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ. UCHOVÁVAJTE V CHLADNOM PROSTREDÍ!

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára: 24hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421254774166

https://cs.wikipedia.org/wiki/Globálně_harmonizovaný_systém_klasifikace_a_označování_chemikálií