Neohodnotené

AKCIA !!! POPPERS, 5x 10ml, 1x 15ml

1x IN Side 10ml, poppers, 1x BLACKOUT 10ml, poppers, 1x JOLT Black Eukalyptus 10ml, poppers, 1x KING GOLD 15ml, poppers, 1x BANG 10 ml, poppers, 1x RED BOOSTER 10ml, poppers.

 

Skladom
Kód: 3109
Značka: Amsterdam
36 €
Kategória: POPPERS ARÓMY
AKCIA !!! POPPERS, 5x 10ml, 1x 15ml
Tip

Obsah balíčka:

1x IN Side 10ml, poppers

Zloženie: izopropyl (CAS 541-42-4), izopropanol (67-63-0)

1x BLACKOUT 10ml, poppers

Zloženie: izopropyl (CAS 541-42-4), izopropanol (67-63-0)

1x JOLT Black Eukalyptus 10ml, poppers

Zloženie: izopropylnitrit (CAS 541-42-4), izopropanol (CAS 67 -63-0)

1x KING GOLD 15ml, poppers

Zloženie: izopropylnitrit (CAS 541-42-4), propán-2-ol (CAS 67-63-0)

1x BANG 10 ml, poppers

Zloženie: izopropyl (CAS 541-42-4)

1x RED BOOSTER 10ml, poppers.

Zloženie: IsoAmyl Nitrite (CAS 110-46-3), Isopentanol (CAS 123-54-3)

 

Upozornenie!

Tento produkt je špeciálne navrhnutý a vyrobený na čistenie a úpravu erotického koženého oblečenia a kožených erotických hračiek a príslušenstva. Čistiace prostriedky na kožu sa nevyrábajú a ani sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.  NEPODPORUJEME ZNEUŽITIE TEJTO TEKUTINY AKO VÔŇU POPPERS A TIEŽ ZNEUŽITIE AKO AFRODIZIAKUM ALEBO SEXUÁLNU DROGU.  POZOR ! EXTRÉMNE HORĽAVÉ – NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA - UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ. UCHOVÁVAJTE V CHLADNOM PROSTREDÍ!

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára: 24hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421254774166

https://cs.wikipedia.org/wiki/Globálně_harmonizovaný_systém_klasifikace_a_označování_chemikálií