Neohodnotené

POPPERS RUSH BALÍČEK 6x10ml

Skladom
Kód: 3189
Značka: Rush
33 €
Kategória: POPPERS ARÓMY
POPPERS RUSH BALÍČEK 6x10ml
Tip

Obsah balíčka:

 

2 x RUSH ORIGINAL 10ml, Zloženie: Pentyl Nitrite, CAS 951-169-0

2 x REAL RUSH 10ml, Zloženie: Amylnitrit, zmiešané izoméry (CAS 110-46-3), 1-butanol, 3-metyl (CAS 123-51-3)

2 x GOLD RUSH 10ml, Zloženie: Amyl Nitrite (CAS 110-46-3, CAS 123-51-3)

 

Upozornenie!

Tento produkt je špeciálne navrhnutý a vyrobený na čistenie a úpravu erotického koženého oblečenia a kožených erotických hračiek a príslušenstva. Čistiace prostriedky na kožu sa nevyrábajú a ani sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.  NEPODPORUJEME ZNEUŽITIE TEJTO TEKUTINY AKO VÔŇU POPPERS A TIEŽ ZNEUŽITIE AKO AFRODIZIAKUM ALEBO SEXUÁLNU DROGU.  POZOR ! EXTRÉMNE HORĽAVÉ – NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA - UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ. UCHOVÁVAJTE V CHLADNOM PROSTREDÍ!

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára: 24hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421254774166

https://cs.wikipedia.org/wiki/Globálně_harmonizovaný_systém_klasifikace_a_označování_chemikálií