Kontakty

1. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, a to medzi spoločnosťou Martin Drozdík (ďalej len „predávajúci“) a ich obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

 

Korešpondenčná adresa - Osobný odber:
Martin Drozdík
Čsl. Parašutistov 29
831 03 Bratislava 3

Sídlo firmy:
Martin Drozdík
Liptovská Osada 481
034 73
Slovenská republika

poppersupershop@gmail.com
prac. dni 9:00-19:00hod.
tel: +421 918338213

Okresný úrad Ružomberok Číslo živnostenského registra: 570-9927
IČO: 37807242
DIČ: 1045296362
IČ DPH:Bankové spojenie Slovensko EUR: Slovensko EUR: Slovenská sporiteľňa. .
IBAN: SK72 0900 0000 0051 7821 0817
SWIFT: GIBASKBX

 

Kupujúci
Koncový zákazník – pri začatí obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania, telefónu a e-mailu).

OSOBNÝ ODBER - BRATISLAVA!

Objednané produkty z našej stránky si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese:

Čsl. Parašutistov 29
831 03 Bratislava 3

Prac. dni od 18:00-22:00hod - po dohode.

Tel: +421 918338213

poppersupershop@gmail.com