POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.poppersupershop.sk

Adresa pre komunikáciu: Martin Drozdík, Čsl. Parašutistov 29, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho