Neohodnotené

AKCIA !!! BALÍČEK 5x 15ml, poppers

Skladom
Kód: 3374
32 €
Kategória: POPPERS ARÓMY

Obsah balíčka:

1x KINK Extra Strong 15ml - Zloženie: Isopropyl Nitrite (CAS 541-42-4)

1x XL Gold 15mlZloženie: Isopropyl Nitrite (CAS 541-42-4, CAS 208-779-0)

1x Hot 15mlZloženie: izopropylnitrit (CAS 541-42-4) a izopentanolnitrit (CAS 67-63-0)

1x GOLD FINGER 15ml -Zloženie: izopropylnitrit (CAS 541-42-4), izoamylnitrit (CAS 110-46-3), propán-2-ol (CAS 67-63-0), 3-metylbután-1-ol (CAS 123-51 -3)

1x EVEREST 15mlZloženie: izoamylnitrit (CAS 110-46-3), izopropylnitrit (CAS 541-42-4), propán-2-ol (CAS 67-63-0), metylbután-1-ol (CAS 123-51-3 )

 

Upozornenie!

Tento produkt je špeciálne navrhnutý a vyrobený na čistenie a úpravu erotického koženého oblečenia a kožených erotických hračiek a príslušenstva. Čistiace prostriedky na kožu sa nevyrábajú a ani sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu.  NEPODPORUJEME ZNEUŽITIE TEJTO TEKUTINY AKO VÔŇU POPPERS A TIEŽ ZNEUŽITIE AKO AFRODIZIAKUM ALEBO SEXUÁLNU DROGU.  POZOR ! EXTRÉMNE HORĽAVÉ – NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA - UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ. UCHOVÁVAJTE V CHLADNOM PROSTREDÍ!

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára: 24hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421254774166

https://cs.wikipedia.org/wiki/Globálně_harmonizovaný_systém_klasifikace_a_označování_chemikálií